•  

 • od 3. 5. 2021 došlo k úpravě v ceníku.

 • N E P Ř I J Í M Á M      N  O V É   klienty na pedikérské a manikérské ošetření.

 • Výjimkou jsou klienti s onemocněním Diabetes Mellitus. S T O P    S T A V - 

 • Objednávky, omluvenky přijímám osobně a nebo po telefonické domluvě, popřípadě sms, které vyřizuji v průběhu volného času. 

  Na objednávky přes sociální sítě (FB, WhatsApp,......)  z organizačních důvodů - časové vytíženosti, nebudu brát zřetel ! 

 • Příspěvky od pojišťoven z preventivního programu pro pojištěnce s onemocněním diabetes mellitus na přístrojovou - suchou pedikúru pro r. 2022: 

 • VZP č.111 - do celkové výše 1000,- Kč*

 • ČPZP č. 205 - až do výše 500,- Kč *

 • OZP  č. 207 - při sloučení kreditů za rodinné příslušníky - Vitakarta až  10.000,-/rok *

 • ZpMv č. 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - do výše 500,- Kč *

 • RBP č. 213 - až do výše 1000,- Kč *

 • * více informace o podmínkách na pojišťovně

 • * při objednávce je důležité ohlásit čerpání akce
 • * akce a slevy nelze sčítat 

     ( např. klienti s pravidelným ošetřením,......)

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví: od 1. 11. 2021 

Délka platnosti PCR testu bude 72 hodin
Délka platnosti antigenního testu bude 24 hodin
Děti se nemusí prokazovat splněním podmínek do věku 12 let
Ostatní povinnosti zůstávají stejné jako dosud

Shrnutí povinností provozovatelů provozoven kosmetických salonů, kadeřnictví, manikúr, pedikúr, masáží, solárií, porušování integrity kůže atd. od 1.11.2021
platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest (respirátorů a obdobných) obsluhy i zákazníka (ochranu lze sundat při ošetření krku a obličeje po dobu nezbytnou k provedení služby)
povinnost maximálně 1 zákazníka na 10 metrů čtverečních prodejní plochy, výjimku u provozoven menších (do 10 metrů čtverečních) je doprovod do 15 let věku nebo doprovázející osoba ZTP, u provozoven větších (od 10 metrů čtverečních) je výjimka na dítě mladší 12 let jako doprovod
provozovatel musí aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovaly méně než 1,5 metry od sebe (včetně čekací zóny) a musí zajistit mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby, minimálně 1,5 metru rozestup
povinnost umístit dezinfekční prostředky pro zákazníky u často dotýkaných předmětů (kliky atd.)
povinnost umístit INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ v provozovně o režimových opatřeních
Služby bude nadále možno poskytovat pouze zákazníkovi, který splní jednu z podmínek provozovatel tedy musí kontrolovat splnění jedné z podmínek a pokud zákazník neprokáže splnění, tak mu nelze službu poskytnout - provozovatel je povinen vyžadovat při vstupu jeden z těchto dokumentů nebo může umožnit zákazníkovi provedení samotestu při vstupu do provozovny:
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test- prokáže se potvrzením z odběrové laboratoře
osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami antigenní test - prokáže se potvrzením odběrové laboratoře
osoba byla naočkována proti Covid 19, a to tak, že po aplikaci
poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní - prokazuje se certifikátem EU
osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní - prokazuje se potvrzením od lékaře nebo potvrzením o prvním pozitivním testu
osoba si může provést samotest u vstupu do provozovny nebo prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb
Uvedené podmínky se nevztahují na děti do 12 let, ty se prokazovat nemusí.
Evidence zákazníků není vyžadována
Testování obsluhy není vyžadováno