* při objednávce je důležité ohlásit čerpání akce

     ( z důvodu rezervování dostatečného časového prostoru pro klienta)

* akce a slevy nelze sčítat 

     ( např. klienti s pravidelným ošetřením,......)

Připravuji :-)